(Tussen)successen vieren, zorgt voor beter resultaat

3 redenen voor taart, bubbels en confetti

‘Vier je het wel?’ Las ik in de sms van een opdrachtgever. ‘Eh… als we het eindresultaat behaald hebben’, reageerde ik. ‘Nee!’ luidde het volgende berichtje. Nee? Tussen dit ‘Nee’ en het volgende berichtje ging er van alles door mijn hoofd. Gaan we niet door naar verder resultaat? Is hij ontevreden? Het volgende berichtje bood uitkomst: ‘Ook tussensuccessen moet je vieren, dat maakt de kans op overall resultaat groter’. En hij heeft gelijk: successen vieren levert op minstens 3 manieren wat op!

Een van de dingen die harde werkers gemeen hebben is dat ze vaak vergeten om successen te vieren. Logisch… ze zijn al weer bezig met de volgende mijlpaal, druk met nieuwe beren van de weg jagen en mensen meenemen in hun doelen. Toch is het juist voor het behalen van eindresultaat belangrijk om successen te vieren. 3 redenen:

1) Terugkijken naar behaalde resultaten zorgt voor erkenning van mensen.Terugkijken maakt het behaalde resultaat zichtbaar. Daarbij is er de ruimte om mensen te erkennen voor de bijdrage die ze leverden.
CONCREET: Benoem expliciet welke resultaten er zijn behaald en wie daaraan bijdroeg en vooral: op welke manier. Iedereen vindt het fijn als zijn inspanningen en bijdrage zichtbaar zijn. Mensen werken niet (alleen) voor het geld, maar om waarde toe te voegen en iets moois te creëren. Wel fijn als dat gezien en gewaardeerd wordt

2) Stilstaan bij het huidige moment Ooit was er een verwachting, nu is er (tussen)resultaat. Dat maakt dat je op een punt bent beland dat je kunt wegen wat het behaalde resultaat betekent voor je huidige realiteit. Het is ook het moment om te kijken naar het proces en de ruimte te nemen om lessen te trekken uit wat achter je ligt.
CONCREET: Sta bewust samen stil bij wat er bereikt is en hoe de huidige situatie is. Feitelijk markeer je dit al door de viering. Benoem wat een volgende keer beter kan en vooral: wat er goed ging.

3) Vooruitkijken en plannen maken Vanuit de huidige situatie kun je de plannen aanscherpen. Kijkend naar het doel, de gerealiseerde activiteiten en de (tussen)stand van zaken: wat zijn de volgende stappen?
CONCREET: Benoem de volgende stappen in het project en wat er nodig is van de betrokken mensen. Is het project afgerond: benoem dan wat je met het product of de dienst gaat doen, hoe je de omgeving gaat betrekken. Hoe ziet de gewenste werkelijkheid er over een kwartaal of een jaar uit en hoe ga je dat realiseren?

Bijvangst
Niet onbelangrijk: tijdens de viering stroomt de energie. Mensen gaan met elkaar in gesprek over het behaalde resultaat en hun invulling van het vervolg. Dat leidt weer tot positieve betrokkenheid en inspanningen. En onverwachte bijvangst in de zin van: aangewakkerd enthousiasme, nieuwe ideeën en betrokkenheid.

Niet groot, wel oprecht
Het gaat niet om de omvang van het feest of hoe uniek de locatie is. Het gaat erom dat je samen een moment creëert. Stroopwafels op een bankje in het park, een inspirerende workshop of gewoon even een biertje (of cola) in de kroeg doen wonderen. Wees de komende tijd alert en merk het op als er wat te vieren valt… En vier het!

Miranda van Ark werkt als cement in teams op weg van wens naar resultaat. Bij voorkeur waar partijen een resultaat willen neerzetten op het vlak van kennisdeling of visie.