Tips voor teams

Soepel samenwerken en verdeelde verantwoordelijkheid

We werken met steeds meer mensen samen. On- en offline. In tijdelijke teams. Met wisselende samenstelling. Vandaar dat ‘teaming’ een steeds belangrijkere competentie is. Oftewel goed kunnen samenwerken in tijdelijke teams met een duidelijk doel.  Dé succesformule voor een effectief team bestaat niet. Maar er zijn wel wat zaken waar je op in kunt zetten voor een team dat presteert. Vijf tips:

De juiste mensen op de juiste plek
Het is prettig als teammembers het gevoel hebben dat ze op de goede plek zitten. Geef daarom vooraf duidelijk aan wat van de teamleden wordt verwacht. Niet alleen aan vakkennis, maar ook aan competenties en attitude. Dan kunnen mensen zelf beslissen of ze in het team tot hun recht komen.

Zet vertrouwen op de agenda
We werken het liefst in een groep waar we ons veilig voelen en elkaar wat gunnen. Ook uit talloze onderzoeken blijkt dat vertrouwen meer loont dan wantrouwen. Zet vertrouwen op de agenda. Doe een rondje ‘hoe gaat het met je?’ en deel daarbij ook zaken die niet direct met werk te maken hebben. Loopt er iets niet lekker: bespreek het! Ook fijn: afspreken hoe je wilt samenwerken. Bijvoorbeeld door samen groepswaarden af te spreken die beschrijven hoe je met elkaar wilt omgaan.

Zorg voor een gezamenlijk doel
Als je allemaal dezelfde kant op gaat, resulteert dat in gefocuste energie. Dat werkt constructiever dan wanneer je verschillende beelden hebt van het beoogde doel. En vaak genoeg bestaan er binnen een groep heel diverse beelden. Bewijs nodig? Vraag in een team waarin je werkt eens aan alle leden om op te schrijven waaraan het team werkt. En lees het daarna aan elkaar voor. Komen de beelden overeen? Gefeliciteerd! De kans is echter groot dat je mooie input hebt voor een gesprek over het gezamenlijk doel…

Deel het eigenaarschap
Een doel is bijna altijd op te knippen in subdoelen en deeltaken. Verdeel de verantwoordelijkheid (en daarmee credits) voor deze deeltaken. Willen mensen zich niet aan een subdoel verbinden? Dan is het de vraag of ze eigenlijk wel onderdeel willen zijn van de groep (zie tip 1).

Maak voortgang inzichtelijk!
Resultaat geeft een kick. Niets zo lekker als zinvol én nuttig bezig zijn. En zien dat wat je doet resultaat oplevert. Zorg dus dat alle teamleden zien wat er wordt bereikt. Vier successen, deel credits. En missers? Daar sta je ook bij stil. Om van te leren, vanuit een dynamische mindset. Immers: sometimes you win, sometimes you learn.

P.S. Wil je soepele samenwerking stimuleren? Dan is intervisie echt een wondermiddel: www.intervisiekickstart.nu.

Miranda ondersteunt MT’s, directies en andere teams bij het bepalen van visie, verhelderen van doelen en structureren van resultaat en werkvorm. Dit vanuit de ambitie en kracht van de teamleden.