LESSEN BIJ SE-IMPLEMENTATIE

3 TIPS EN 1 INZICHT BIJ SE-IMPLEMENTATIE

Binnen de GWW-sector werken steeds meer organisaties op basis van SE (Systems Engineering). De een noemt het expliciet werken, de ander functioneel specificeren en weer een ander integraal (samen)werken. SE toepassen vraagt ook om SE-implementatie. En hoewel er geen harde roadmap bestaat, zijn er wel groene vlekken te onderscheiden in wat daarbij werkt. Hieronder 3 tips en 1 inzicht. Die trouwens ook werken bij het invoeren van andere complexe werkwijzen…

 1. Begin met het resultaat dat je wilt bereiken

Goed functioneel specificeren. Beter voldoen aan de klantvraag. De complexiteit van projecten beheersbaar maken. Herwerk en faalkosten voorkomen. Kunnen aanbesteden op een bepaald type opdrachten. Elke organisatie kent zo haar eigen reden(en) om in te zetten op SE. Zorg dat de mensen in de organisatie dit doel kennen en begrijpen. Zodat ze zich kunnen verbinden met dit doel. Waarom pas je SE toe? Zolang mensen dit niet weten of begrijpen, kunnen ze zich niet verbinden met dit doel.
CONCREET: Formuleer het ‘waarom’, het (hoger) doel en deel dat met de betrokkenen.

 2. Beantwoord de vraag: ‘What’s in it for me?’

Maak de omgeving duidelijk welk voordeel SE brengt. Een hoger doel is mooi, maar mensen komen pas echt in beweging als ze er zelf voordeel bij hebben. Anders gezegd: mensen zoeken niet naar een oplossing als ze geen probleem hebben. Alleen wanneer mensen een heldere reden zien verinnerlijken ze en vereenzelvigen ze zich met verandering. En pas dan bestaat er eigenaarschap en wil men bijdragen.
CONCREET: Beschrijf voor de diverse typen belanghebbenden welk voordeel SE ze brengt.

 3. Haal expertise in huis, zorg voor overdracht van expertise en geef eigen mensen de kans om te groeien.

Veel organisaties en projecten verwachten dat medewerkers SE toepassen terwijl ze de basiskennis daarvoor niet op orde hebben. Stevige cursussen helpen. Net als het tijdelijk in huis halen van externe expertise. Maar in de meeste gevallen blijft die externe kennis ook externe kennis.
CONCREET: Koop niet alleen de expertise in, maar ook het overdragen van deze expertise op de eigen organisatie. Zodat mensen in volgende projecten zelf, of in ieder geval met minder begeleiding, aan de slag kunnen.

INZICHT: Realiseer je dat groeiprojecten of pilots soms meer tijd kosten en niet optimaal hoeven te verlopen. Ze leveren als het goed is veel inzichten en leerpunten op voor andere projecten, en dat maakt ze waardevol.

Miranda van Ark werkt aan kennisborging in organisatie. Ze draagt als projectleider KIES bij aan de implementatie van SE bij ProRail, is projectleider van de SE-Boost, werkte mee aan onder meer Leidraad versie 2 en 3, een SE-uitgave van het CROW, ‘Met goede vragen naar betere resultaten’ van TNO en het handboek SE van ProRail.