Inzetten op hard, soft & wide skills

Skills voor professionals van nu

Professionals, projectleiders, kenniswerkers; allemaal rollen waarin je solitair opereert in een dynamische omgeving. Stuk voor stuk mensen die een wijde set aan vaardigheden moeten inzetten om als expert te worden gezien. Was ooit pure (expliciete) kennis essentieel, de afgelopen jaren verschoof de aandacht meer en meer naar competenties, ook wel soft skills genoemd. En de huidige tijd vraagt nog weer andere skills, namelijk de wide skills. Die hebben te maken met uitzoomen, waarden, attitude en… uiteindelijk met je kwetsbaar durven opstellen.

 Hard, soft en wide
Wat houden de verschillende typen skills in?
-HARD SKILLS: informatie (weten) en kunde (kunnen toepassen). Deze vallen aan te leren met studeren en oefenen.
-SOFT SKILLS: competenties op het vlak van houding en gedrag. Competenties zijn te ontwikkelen. Daarbij is het goed om de bandbreedte van individuen (en jezelf) te erkennen.
-WIDE SKILLS: instelling, attitude, opstelling, het vermogen om het grotere plaatje te zien en het belang van het traject boven het eigen belang te stellen, zien waar je wel of niet waarde toevoegt en daarnaar durven handelen, op het juiste moment overdragen en loslaten en negatieve impulsen om te buigen naar energie die bijdraagt aan het beoogde resultaat. Wide skills hebben te maken met waarden.

Stevige basis
‘Maar hard skills, oftewel kennis, blijven écht wel belangrijk’, roepen mensen al snel als het over soft en wide skills gaat. En natuurlijk: een stevige kennisbasis is onmisbaar. Alleen is kennis veel breder beschikbaar en ook korter houdbaar. Dat maakt juist de competenties om de kennis te vinden, in te zetten en bij te sturen van belang. Of zoals de Amerikaanse hoogleraar bestuurskunde Nancy Dixon stelt: ‘Kennis is het resultaat van leren, en is niet vaststaand maar moet voortdurend worden herzien en bijgewerkt. Leren is zingeving: het is het proces dat tot kennis leidt.’

Smart, skilled & willing to be hit
De werving van professionals laat ook een verschuiving zien die het belang van hard, soft en wide skills toont. Een leuke kennis, die HRM-trajecten doet bij de A-bedrijven van Nederland, vertelde me dat bedrijven decennia terug vooral selecteerden op diploma’s. De afgelopen tien, vijftien jaar werden competenties steeds belangrijker. En op dit moment is de instelling, de attitude steeds meer van belang. Durft iemand initiatief te nemen. Het gaat letterlijk om de vraag: ‘Krijgt iemand zaken voor elkaar?’ Of misschien geeft de dwarsdoorsnede van Seth Godin het nog mooier weer: Smart & skilled & willing to be hit. Want wide skills gaan ook over kwetsbaar durven zijn. Het gemeenschappelijk belang boven het eigenbelang stellen, je ergens voor inzetten zonder dat je de uitkomst kent. Omdat je gelooft dat je aan iets zinnigs bijdraagt. En dat raakt de kern van wide skills: bijdragen vanuit waarde en zingeving.

Miranda van Ark werkt aan kennisborging in organisaties. Ze is sparringpartner en facilitator voor een discussie op strategisch niveau en concretiseert vervolgens graag naar werkbare praktijk en handelingsperspectief.