Referenties

Miranda werkte met plezier voor: Ministerie van BZK, TNO, Ministerie van EZ, NFI, Rijkswaterstaat, NVWA, SBS6 & Net5, Staedion, ProRail, Stivoro, Cordaid, VNG, VZVZ, Ernst & Young, Kennisnet, Arteria Consulting, MKB Nederland, NRC Media, de Forensische Zorgspecialisten, KPN, CHA, Nijgh/Versluys, Stivoro, Nictiz, Luchtverkeersleiding Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Justitie, DJI, diverse gemeenten, diverse MKB-bedrijven en diverse adviesbureaus.

Gerty Horeman, Strategie Ministerie van EZ: "Focus, waardevolle adviezen én extra cachet aan het eindresultaat toegevoegd"

In het ‘rollercoastertraject’ dat we hadden om in 4 maanden een Strategische Kennis en Innovatie Agenda Voedsel en Natuur (SKIA) te maken heeft Miranda meegeholpen het proces gestructureerd en gefocust te houden. Haar adviezen voor het inrichten van de verschillende sessies met externen waren zeer waardevol. Vanuit haar ervaring met kennistrajecten kon ze de juiste kritische vragen stellen, en was ze een welkome aanvulling op ons projectteam. Miranda heeft het eindresultaat ’een basis SKIA’ een extra cachet gegeven door er een compacte zeer leesbare versie aan toe te voegen.

Stuurgroep 4P "Dank voor lancering SE-Boost"

Heel blij met deze dank van de 6 partijen van stuurgroep 4P voor de lancering van SE-Boost die ik als projectleider mocht trekken. SE-Boost is de opvolger van Leidraad SE 3.0. Het biedt allerhande initiatieven en een platform met tal van functionaliteiten en activiteiten waardoor partijen elkaar kunnen vinden bij het samen verder leren en ontwikkelen. Dit omdat kennis verder gaat dan expliciete kennis. SE-Boost activeert ook de impliciete en creatieve kennis!

Aicha Gasmi CCMO/VWS: " Met humor en respect mensen meenemen in een verandering"

Miranda is een aanwinst voor elke organisatie die worstelt met het definiëren van een visie en de vertaalslag naar de buitenwereld. Wat ik zo prettig vind aan de samenwerking met Miranda, is dat ze heel doortastend is, scherp is en zich snel complexe materie eigen maakt. Ze weet met humor en respect mensen mee te krijgen. Dat doet ze omdat ze weet dat ze ergens naar op weg zijn waar ze wat aan hebben. Daarbij is ze volledig toegewijd en levert meer dan dat er gevraagd wordt.

Paul Brouwer - manager ProRail: " Vasthoudend, daadkrachtig en verbindend"

Sinds 2005 probeerden we bij ProRail om Systems Engineering op een aansprekende manier in de organisatie te zetten. Op basis van de inspanningen van alle anderen is Miranda gelukt wat eerder niet lukte: een team bouwen, met geïnspireerde mensen, dat zichzelf voortstuwt en kennis uitbreidt en verspreidt! Miranda was de schakel tussen enerzijds inhoudelijke specialisten en anderzijds ambitieuze managers. Met gevoel voor de haast vanuit het management, maar ook voor de neiging om nooit 'klaar' te zijn van de specialist, heeft Miranda een mooie middenweg gevonden. Het resultaat was niet alleen inhoudelijk super, maar ook qua marketing: de hele "look & feel" van de actie klopte. Ik was trots om deel te mogen nemen aan deze inspanning! De sterke punten van Miranda waren haar vasthoudendheid, ook bij stroperigheid in de besluitvorming, daadkracht, bij schijnbaar eindeloze discussies, en verbinding, daar waar interne conflicten de voortgang in de weg stonden. Mijn dank!

Annelien Theeuwes, Directeur MEE Plus: " Met helder proces naar energieke visie"

We wilden onze visie helder en krachtig neerzetten. Met vragen, doorvragen en goede begeleiding zette Miranda ons op scherp. Dit in een prettige samenwerking en vanuit de oprechte interesse om ons te leren kennen. Ze realiseerde een proces waarin medewerkers uit regio’s en de lijn hun bijdrage konden leveren. Het resultaat? Een heldere en energieke visie die echt het DNA van onze organisatie weergeeft.

Kirstin Poot (Emolife): " Actieve betrokkenheid en bijdrage stimuleren"

Door middel van een aantal heldere, doordachte vragen en een interactieve sessie, wist Miranda in heel korte tijd een aantal pijnpunten binnen onze organisatie bloot te leggen en een kader uit te zetten van waaruit wij als team een nieuwe richting en samenwerkingsstructuur konden oppakken. De manier waarop Miranda de sessie had voorbereid en vormgegeven, dwong een actieve betrokkenheid en bijdrage van alle teamleden af, waardoor de vervolgstappen ook breed gedragen werden en de sessie een duurzaam effect heeft gehad.

Nout Verhoeven, Manager Railtechniek Engineering ProRail: " Draagvlak, kwaliteit en toegevoegde waarde"

“Miranda levert meer dan gevraagd! Door haar intrinsieke, consequente en prettige manier van streven naar draagvlak en kwaliteit.
Met niet aflatende vasthoudendheid weet Miranda de zaken zo te plooien dat er een resultaat komt dat door iedereen gedragen wordt, hoog van kwaliteit is en een toegevoegde waarde heeft voor de klant. Met vakkundigheid en gevoel voor de inhoud weet Miranda het voor elkaar te krijgen om taaie trajecten tot een goed einde te brengen. Ze creëert draagvlak, spart met de opdrachtgever over de vraag, denkt mee en verbindt dat met wat ze om zich heen tegenkomt. Ten slotte heeft ze een duidelijk gevoel voor wat ze mooi vindt en lijkt ze vanaf het eerste begin al een beeld te hebben van hoe het resultaat eruit moet zien.”

Philip van Coevorden (www.managementboek.nl) over het lezersonderzoek naar Managementboek Magazine

“De samenwerking verliep prima: soepel en snel. Miranda is consciëntieus. Ze is serieus met haar vak bezig en heeft kennis van zaken. Wij zijn een club van ‘what you see is what you get’ en zo is Miranda ook. Dat past bij ons.”

Ron Beem, SE-coördinator Rijkswaterstaat

"Binnen de GWW-sector fungeerde Miranda succesvol als projectleider voor de Leidraad Systems Engineering. Ze is zeer deskundig op het gebied van communicatie en daarnaast is zij ook een bindende factor in een projectteam. Als projectleider weet zij op een prettige manier de leden van haar team, de opdrachtgever en de omgeving tot effectieve samenwerking te motiveren. Voor haar geldt hetzelfde als voor de Leidraad: de samenhang centraal."

Jeroen Busscher, spreker en auteur van o.a. ‘Onbeperkt Houdbaar’ en ‘De kracht van de roze bril’

“Zo knap hoe Miranda zoveel verschillende stemmen met zoveel verschillende belangen samen kan brengen en tot een essentie kan laten komen. Om dat vervolgens in heldere tekst te vatten.”

Vera Schijve, Adviseur interne en externe communicatie NFI

"Wat typeert Miranda van Ark? Systematisch en overzichtelijk werken, oog voor het grote geheel én de details en ze is in staat om complexe inhoud in bondige en begrijpelijke taal voor de doelgroep te schrijven.
Door Miranda maakte ik kennis met het begrip ‘copyplatform’. Een werkwijze waarbij in de beginfase van een grotere tekstproductie ordening wordt aangebracht in alle informatie. Eigenlijk een uitgewerkt plan voor de hoofdstukindeling. En op zo’n manier dat je later nog makkelijk kunt schuiven met onderdelen."

Irene Overhoff, Manager Creatie & Productie at ANWB

“Het is zeer prettig werken met Miranda: goede, duidelijke communicatie en ze is zeer punctueel en betrouwbaar.”

Amely Poelma van het Diabetes Fonds over een onderzoek

“Het samenwerken met Miranda verliep vanaf het eerste begin prettig; ze had veel ervaring, was daadkrachtig en kon ons goed adviseren. We hadden er meteen een goed gevoel bij.”

Carla Wauman, senior translation coordinator at Attached

“Miranda perfectly understands the clients’ needs and wants. Moreover, she takes the necessary steps to obtain the desired result. Besides delivering good work at a
reasonable price, Miranda is a nice person to work with: professional and friendly at the same time.”

Manon Raats, communicatieadviseur en projectmanager bij Dienst Metro

"Ik werkte voor diverse opdrachtgevers samen met Miranda aan diverse producten, waaronder een visiedocument, interviews, boeken en interviewseries. Ze heeft een betrokken aanpak, werkt zich snel in in complexe materie, vraagt door en levert vervolgens heldere en toegankelijke teksten waar de opdrachtgever tevreden over is!"

John Kusters, communicatieadviseur bij Inspectie Leefomgeving en Transport

“Dankzij de goede adviezen van Miranda, haar interviews, teksten en vooral prima samenwerking produceerde de nVWA een succesvolle en gewaardeerde krant.”

Bart van Luling, algemeen directeur bij 2nd Sense

"Miranda is prettig in de samenwerking én ondertussen wel een aanjager voor het proces. Voor de Leidraad SE heeft zij zich de technische materie van Systems Engineering snel eigen gemaakt. De krappe planning is mede dankzij Miranda's focus gehaald en met een zeer goed resultaat."

Freija van Duijne, President bij Dutch Future Society

“Miranda heeft een enorm fijne stijl van schrijven. Ze weet heel snel gesprekken over ideeën van mensen om te zetten in een lekker leesbare tekst. Miranda is buitengewoon veelzijdig. Naast haar interviews en tijdschriftteksten heeft ze bijvoorbeeld voor mij korte (proza)verhalen geschreven over de toekomst en het gebruik van innovatieve producten. Die zijn echt geweldig leuk geworden.”