Over Miranda

Miranda werkt enthousiast aan kennis- en visietrajecten. Ze maakt kennis en inhoud zichtbaar en deelbaar. Ze faciliteert en verrijkt de strategische discussie en concretiseert naar de praktijk, met handelingsperspectief voor alle betrokkenen. Dit door in te zetten op heldere structuren, documenten en processen. Daarbij werkt ze nauw samen met (bij voorkeur uiteenlopende) mensen uit de organisatie. Ze heeft een gereedschapskist aan technieken en interventies waar ze afhankelijk van context en fase de juiste tool uit opdiept. En ze is blij met een rijk netwerk aan kenners, kunners en creatieven.

Mijn drijfveer: begrip vergroten.

Waarom doe ik wat ik doe? De rode draad in mijn werk is begrip vergroten. Juist omdat het zoveel effectiever en lekkerder werkt als je elkaar begrijpt. Door in te zetten op verbinding en te focussen op overeenkomsten groeit het gezamenlijk draagvlak. En daarmee de betrokkenheid bij en kwaliteit van de inhoud en het resultaat.

Altijd op zoek naar de échte vraag.

Ik zoek altijd naar de vraag achter de vraag. Vraagt u om een kennisdocument? Of wilt u zorgen dat mensen op een andere manier werken? Wilt u een mooie Q&A op uw website? Of liever dat de service organisatiebreed verbetert? Wilt u advies over profilering? Of uw positie als autoriteit versterken? Regelmatig is de eerste vraag die opdrachtgevers stellen niet de échte vraag. Maar wel een mooi uitgangspunt voor een verdiepend gesprek!

Diversiteit houdt me scherp.

Wat kan er geleerd worden van een traject? Hoe zorgen we dat mensen kennis delen? Hoe kunnen we samen beter leren? Eigenlijk is geen vraag hetzelfde en volgt er ook altijd een ander traject. Wat niet wegneemt dat ik steeds beter weet waar ik de meeste meerwaarde lever. Inhoud en doelen verhelderen, zodat er draagvlak en begrip ontstaat? Dan sta ik op scherp!