Uw vraag...

…bepaalt het antwoord. En of dat een verbetertraject, onderzoek of concreet product is, verkennen we in één of meerdere gesprekken die focussen op uw context en het gewenste resultaat.

Kennistrajecten Visie en vaart Sparren en sparken

Kennistrajecten

Kennis geeft kracht en voorsprong. Daarom wilt u kennis verhelderen en deelbaar maken. Binnen de organisatie of zelfs organisatie-overstijgend. Daarbij gaat kennis verder dan info op papier. Het gaat er juist om de impliciete kennis, zoals vaardigheden en ervaring, deelbaar te maken binnen de organisatie. Hierbij begeleid ik op uiteenlopende manieren, waaronder:

Evaluatie mét gezamenlijke leerpunten
Een project dat goed liep. Of juist een volgende keer een tikkie anders zou mogen. Leg de gezamenlijke groeiuitdaging vast. Door groepssessies, of juist de individuele spelers te benaderen. Het resultaat: het proces zorgt ervoor dat alle betrokkenen groeien in kennisniveau. Daarbij is de opbrengst een leerdocument, of beter nog: een groeiend leerdocument.

Borgingssessies
Vertrekkende medewerkers, veranderende samenstelling of medewerkers die toch wel héél onmisbaar beginnen te worden. Allemaal goede aanleidingen voor kennisborging. Oftewel: het deel- en bruikbaar maken van de kennis van deze personen. Interviews, groepssessies en de juiste werkvormen en processen zorgen ervoor dat kennis deelbaar en bruikbaar wordt voor anderen. En daarbij ook nog breder wordt geladen en verdiept.

Kennisdocumenten
Een helder handboek, een handleiding, een procesoverzicht van de werkwijze. Bij het creëren van kennis of het realiseren van verandering is de opbrengst de neerslag van een proces. Daar horen vaak pittige discussies bij. Maar als het resultaat bereikt is, vormt de opgedroogde inkt een handtekening onder een werkwijze, inzicht of gezamenlijke context.

Kennisplatform
U wilt uw kennis ontsluiten. De pure inhoud, de theorie of modellen. Maar ook best practices en andere voorbeelden. En natuurlijk ervoor zorgen dat mensen andere mensen met relevante kennis vinden én benaderen. Ik draag bij aan de complete creatie van het platform, van inhoud tot techniek. En richt de processen in die nodig zijn om het platform in de toekomst te laten draaien.

Modellen
Een heldere opzet van een werkwijze. Een model waarmee u klanten uw expertise toont en hen meeneemt in een traject. Een eigen theorie of model zorgt voor autoriteit, herkenbaarheid en houvast bij medewerkers. Ik begeleid u bij het ontwikkelen van dergelijke kennis, mét draagvlak.

Effectieve kennis

Visie en vaart

Vision is the ability to talk about the future with such clarity it is as if we were talking about the past

Een visie (waar gá je voor) geeft richting en helpt koers bepalen en de juiste keuzes maken richting toekomst. Het inspireert en motiveert en is een bindmiddel. Maar vooral zorgt een scherpe visie voor betere resultaten. Ik begeleid groepen bij het formuleren van hun visie, het inrichten van een goed proces van betrokkenheid en inbreng. En faciliteer het denkproces over concrete invulling.

Vaart in projecten
“Building bridges, not walls”

Met meerdere partijen een kennisdocument of -platform maken of een verandertraject vormgeven? Dat start met werken aan het onderling begrip. En vereist een goede structuur: in de werkvorm én in de inhoud. Ik begeleid groepen bij de corealisatie.

De rol van onafhankelijke procesbegeleider vervul ik met plezier. Integer, met aandacht voor vertrouwen in de groep en de verschillende belangen, en met humor. Onmisbaar is daarbij een scherp oog voor de omgeving en de belangen daarbinnen. Zodat relevante partijen betrokken raken en het speelveld optimaal wordt ingezet.

Uw visie

Sparren en sparken

Coach, herder, vertrouweling, procesregisseur, de afgelopen jaren kreeg ik behoorlijk wat labels opgeplakt door klanten. Waarvoor hartelijk dank :). Hoe dan ook: bent u op zoek naar een sparringpartner bij de aanpak van een kennis- of verandertraject? Nodig me dan vooral eens uit. Om mee te denken, op de achtergrond te adviseren, een groep mee te nemen, of juist als meewerkend voorvrouw te participeren. En resultaten te realiseren. Dat spreekt voor zich…

Sparken door kennisdeling
Mensen die beter presteren en beter tot hun recht komen door de kennis die al in de organisatie aanwezig is? Dat ondersteun ik met intervisietrajecten en groeidocumenten. Bij intervisie gebruik ik een zelf aangescherpte methode die groepsconformisme tegengaat. Helder en eenvoudig. Zodat aanwezigen de mogelijkheid krijgen om de kennis, de competenties en on top of that de creativiteit van de groep te gebruiken. Waardoor het handelingsperspectief van mensen wordt vergroot en de kwaliteit van hun werk vooruitgaat. En dat maakt werken leuker.

Sparren?