Evaluatie project, mét leereffect

Het aanleggen van liften op station Naarden-Bussum bleek een flinke uitdaging. Bij het afronden van dit project begeleidde ik het traject waaruit de betrokken partijen lering trokken. De leerpunten hieruit zijn gedeeld binnen de organisaties. Ze vormden de input voor een vervolgtraject waarin via intervisie samen wordt geleerd en waarbij lessen worden gedeeld via een groeidocument. De feitelijke gebeurtenissen – en een enkel leerpunt – zetten we helder op een rij op www.lifteninnaardenbussum.nl