Procesregie Leidraad SE

Zes partijen in de GWW-sector bundelen in de Leidraad SE versie 3 hun actuele kennis over Systems Engineering. Ik begeleidde het proces van concept tot realisatie. Met als uitkomst een document waar de zes betrokken partijen zich in herkenden en die zij ondertekenden. De basis voor verdere toepassing van SE in de GWW-sector.