Cases

Het type opdrachten is heel divers. Hieronder enkele Cases!

Visie-trajecten met MT’s

Diverse MT’s en (stuur)groepen mocht ik de afgelopen tijd begeleiden bij het neerzetten van hun visie en missie. Bijzonder om te zien dat daarbij steeds meer de wens bestaat om de beelden van medewerkers uit verschillende organisatieonderdelen mee te nemen. Lees Meer >

Evaluatie project, mét leereffect

Het aanleggen van liften op station Naarden-Bussum bleek een flinke uitdaging. Bij het afronden van dit project begeleidde ik het traject waaruit de betrokken partijen lering trokken Lees Meer >

Procesregie Leidraad SE

Zes partijen in de GWW-sector bundelen in de Leidraad SE versie 3 hun actuele kennis over Systems Engineering. Ik begeleidde het proces van concept tot realisatie. Met als uitkomst een document waar de zes betrokken partijen zich in herkenden en Lees Meer >

Over Infra: structuur, workshops en redactie

Zo’n 30 wetenschappers die samen een boek schrijven. Dat vraagt om structuur en afstemming. Het traject startte met een inventarisatie van de inhoud. Dit resulteerde in een copyplatform: een blauwdruk van de inhoud. Tijdens workshops produceerden Lees Meer >

Diverse websites

Uw website draagt sterk bij aan uw imago. Dat vraagt om een duidelijke structuur en heldere teksten. Ik begeleidde uiteenlopende organisaties, van het uitdenken van een logische structuur, tot het schrijven van de teksten. In een aantal gevallen Lees Meer >

Opvallende jaarverslagen

Een goed jaarverslag positioneert uw organisatie. Met een verrassend thema en heldere inhoud. Ik ondersteunde uiteenlopende partijen: vanaf het bepalen van het thema, via het vergaren van de informatie tot het treffend verwoorden van de inhoud. Lees Meer >

Verhalen verbeelden scenario´s

Het boek Voorzorg - voor voedsel en productveiligheid, van Freija van Duijne, verkent de kansen en risico’s die innovatie met zich meebrengt. Het boek schetst drie scenario’s: ‘Volkomen veilig’, ‘risk=business’ en ‘delen is weten’. Lees Meer >

Meters rapport ontsluiten

Vele onderzoeken zorgen voor meters relevante rapporten. Maar hoe zorg je dat (nieuwe) medewerkers de inhoud kennen? Goede vraag! Het antwoord bestond uit twee compacte boekjes met daarin binnen een beknopt aantal thema’s Lees Meer >

Structuur en tekst: Vermindering regeldruk gemeenten

Voorzitter Jacques Wallage wilde tonen wat binnen de Taskforce Vermindering Regeldruk Gemeenten was gerealiseerd. We brachten de speerpunten naar voren, benoemden de resultaten en lieten gebruikers die de voordelen Lees Meer >

De juiste toon in service

Hoe duidelijk komen uw servicemedewerkers over aan de telefoon? Welke toon stralen uw brieven uit? En vindt uw klant het antwoord in uw Q&A’s? Zowel bij overheid als bij bedrijfsleven verzorgde ik servicetrajecten. Lees Meer >

Tekstproject: Jaarverslag NFI

Dit jaar geen uitgebreid verhaal, maar de essentie in beeld. In korte, puntige teksten zette de organisatie het afgelopen jaar neer. Inclusief de daarin behaalde doelen. Ik mocht meedenken over de aanpak, betrokkenen interviewen Lees Meer >

Boeken die boeien

Voor uiteenlopende opdrachtgevers verzorgde ik verrassende uitgaven. Een boekentraject start vaak met een copyplatform: een soort blauwdruk die zowel de inhoud beschrijft als de werkwijze om tot die inhoud te komen. Lees Meer >